ثبت سایت در گوگل وبمستر

مراحل انجام سئو سایت نیز مانند یک کار تخصصی دیگری نیاز به تدوین استراتژی و هدف گذاری اولیه دارد. از طرفی اعتماد کارفرما و از طرف دیگر شناخت متخصص سئو از کسب و کار او موجب میشود تا برآوردهای انجام شده منطقی و در دسترس باشند. پس از رسیدن به دستاوردهایی قابل دفاع، شناخت متخصص سئو از حوزه کاری شما و البته جلب رضایت کارفرما از خدمات ارائه شده میتوان مدل قیمت گذاری و همکاری را بهینه کرد. اگر به این مرحله رسیدهاید یعنی که در دو بخش قبلی موفقیتهای چشم گیری کسب شده است و حالا کارفرما نه تنها از خدمات دریافت شده رضایت دارد بلکه به متخصص سئو اعتماد کرده است.

تا اینجا مسیر همکاری با هدف موفقیت پروژه و رضایت و اعتماد کافرما برنامهریزی شده است ولی همه چیز به جذب کاربر از طریق گوگل و کسب رتبه در نتایج جستجو ختم نمیشود. از اینجا به بعد میتوان بر روی عبارات کلیدی و رتبه احتمالی که میتوان به آن رسید هدف گذاری کرد.

پیشنهاد ما در این مرحله هدف گذاری بر روی افزایش آمار بازدید از گوگل با سنجههایی مشخص و قابل دفاع است. در ابتدای هر ماه لیست خدمات و هزینههای متناسب با هرکدام اعلام شده و در پایان ماه گزارشی از تاثیر آنها بر سئو و بهینه سازی سایت ارائه میگردد. به عبارت دیگر هر یک از این روشهای قیمت گذاری میتوانند در مرحلهای از همکاری کارفرما با متخصص سئو کارآمد باشند. معمولا این اتفاق زمانی روی می دهد که عبارت جستجو شده توسط کاربر دارای ابهام باشد.

برای رسیدن به اهداف بزرگتر لینک سازی خارجی نقش مهمی خواهد داشت و در این مرحله که معمولا 3 تا 6 ماه زمان نیاز دارد یکی از مهمترین ابزارهای سئو است. فعالیتهای مربوط به بازاریابی محتوا همچنان ادامه خواهد داشت ولی لینک سازی یک ابزار کمکی برای رسیدن به اهداف بزرگتر است. حتی در بسیاری از پروژهها تضمین ارائه شده به کارفرما از جنس برگشت پول نیست بلکه نوعی از جایزه یا پرداخت بیشتر برای دستیابی به اهداف پروژه است.

دیدگاهتان را بنویسید